Complete knockout of the nociceptin/orphanin FQ receptor in the rat does not induce compensatory changes in mu, delta and kappa opioid receptors.

J.R. Homberg, J.D. Mul, E. de Wit, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complete knockout of the nociceptin/orphanin FQ receptor in the rat does not induce compensatory changes in mu, delta and kappa opioid receptors.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences