Complete polarization of single intestinal epithelial cells upon activation of LKB1 by STRAD

A.F. Baas, J. Kuipers, N.N. van der Wel, E. Batlle, H.K. Koerten, P.J. Peters, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)457-466
TijdschriftCell
Volume116
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit