Completion of meiosis in male zebrafish (Danio rerio) despite lack of DNA mismatch repair gene mlh1.

M.C. Leal, H. Feitsma, E. Cuppen, L.R. Franca, R.W. Schulz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Completion of meiosis in male zebrafish (Danio rerio) despite lack of DNA mismatch repair gene mlh1.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences