Complex Contagion of Campaign Donations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit