Complex landscape biographies: Palimpsests of Fort-Liberté, Haiti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)618-637
Tijdschrift Landscape Research
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit