Complexe ecosysteemmodellen nog onbruikbaar in waterbeheer

P.H. Nienhuis, H. Scholten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-32
  TijdschriftBiovisie Magazine
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift14
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit