Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders

C. Hommes, M. Scheffer, H. Heesterbeek, D. Garlaschelli, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Een vaak gehoorde klacht van de buitenwacht is dat economen de crisis niet zagen aankomen. Die klacht is door Cars Hommes c.s. serieus genomen en zij laten zien zien hoe belangrijk het is om de interactie in complexe systemen te bestuderen en vooral waarom kennis uit andere disciplines onontbeerlijk is om dit soort werk te verrichten. Wie de signalen van dit complexiteitsmodellen goed leest kan wellicht een crisis niet voorkomen maar ziet wel veel eerder dat een crisis aanstaande is dan beleidsmakers die conventionele macromodellen gebruiken. Om herhaling van de financiële crisis te voorkomen is het van belang dat beleidsmakers in bank en overheid zich de lessen en inzichten van complexiteitstheorie tot zich nemen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit