Complexity of plant volatile-mediated interactions beyond the third trophic level

M. Kos, Erik H. Poelman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexity of plant volatile-mediated interactions beyond the third trophic level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology