Components of parasitoid interference

G. Driessen, M.E. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-182
  TijdschriftOikos
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit