Components of the rennin angiotensin system in vitreous fluid from eyes with and without diabetic retinopathy

A.H.J. Danser, J. Deinum, F.H.M. Derkx, M.A.D.H. Schalekamp, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelCurrent Advances in ACE Inhibition
Plaats van productieEdinburgh
UitgeverijChurchill Livingstone
Pagina's195-197
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit