Composers and musical ‘works’ in the Linked Open Data Cloud

A.M. Scharnhorst, Richard P. Smiraglia, M. van Berchum, J. Bradford Young, Ronald Siebes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit