Composition, distribution and biomass of meiobenthos in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands)

N. Smol, K.A. Willems, J.C.R. Govaere, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  962 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-217
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit