Composition, distribution, biomass and production of North Sea meiofauna.

C.H.R. Heip, R. Huys, M. Vincx, A. Vanreusel, N. Smol, R. Herman, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)333-342
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit