Composition of seasonal fluctuations of the nematode community in a silty station off the Belgian coast.

M. Vincx, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelCoordinated Research Actions Oceanography: progress report 1983. Ecological and ecotoxicological studies of benthos of the Southern Bight og the North Sea.
Pagina's87-100
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit