Compositional and functional consequences of environmental change in Belgian farmland ponds.

L. Verbeek (Co-auteur), M. Vanhamel (Co-auteur), E. van den Berg, F.T.T. Hanashiro, Andros T. Gianuca, Maren Striebel, Pieter Lemmens, S.A.J. Declerck, Helmut Hillebrand, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compositional and functional consequences of environmental change in Belgian farmland ponds.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology