Compositional profile of alpha/beta-hydrolase fold proteins in mangrove soil metagenomes: prevalence of epoxide hydrolases and haloalkane dehalogenases in oil-contaminated sites

Diego Javier Jimenez, Francisco Dini-Andreote, Julia Ronzella Ottoni, Valeria Maia de Oliveira, Jan Dirk van Elsas, Fernando Dini Andreote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)604-613
TijdschriftMicrobial Biotechnology
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit