Comprehensive analysis of the candidate genes CCL2, CCR2, and TLR4 in age-related macular degeneration.

D.D. Despriet, A.A.B. Bergen, J.E. Merriam, J. Zernant, G.R. Barile, R.T. Smith, I.A. Barbazetto, S. van Soest, A. Bakker, P.T.V.M. de Jong, C.C. Klaver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)364-371
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume49
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit