Compression of the optic chiasm is associated with permanent shorter sleep duration in patients with pituitary insufficiency.

A.J. Borgers, N. Romeijn, E.J.W. van Someren, E. Fliers, A. Alkemade, P.H. Bisschop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-353
TijdschriftClinical Endocrinology
Volume75
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit