Compression of women's reproductive spans in Andhra Pradesh, India

S. Padmadas, I. Hutter, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-19
TijdschriftInternational Family Planning Perspectives
Volume30
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit