Compromised MPS1 Activity Induces Multipolar Spindle Formation in Oocytes From Aged Mares: Establishing the Horse as a Natural Animal Model to Study Age-Induced Oocyte Meiotic Spindle Instability

Marilena Rizzo, Tom A E Stout, Santo Cristarella, Marco Quartuccio, Geert J P L Kops, Marta De Ruijter-Villani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compromised MPS1 Activity Induces Multipolar Spindle Formation in Oocytes From Aged Mares: Establishing the Horse as a Natural Animal Model to Study Age-Induced Oocyte Meiotic Spindle Instability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences