Computational model links normalization to chemoarchitecture in the human visual system

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational model links normalization to chemoarchitecture in the human visual system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences