Computationele methoden in erfgoedonderzoek; Een nieuw perspectief op historische data

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-27
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume8
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit