Computer registration of uveitis patients

A. Kijlstra, A. Rothova, G.S. Baarsma, M.J.M. Zaal, M.E. Fortuin, C. Schweitzer, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

281 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139-143
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica
Volume67
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit