Computer Science for Development

Christophe Guéret

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

657 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer Science for Development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science