Computer-supported collation of modern manuscripts: CollateX and the Beckett Digital Manuscript Project

J. van Zundert, R. Haentjens Dekker, D. Van Hulle, Vincent Neyt, Gregor Middell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

411 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer-supported collation of modern manuscripts: CollateX and the Beckett Digital Manuscript Project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science