Concentration and vertical distribution of total soil phosphorus in relation to time of abandonment of arable fields

A. Van der Wal, W. De Boer, I.M. Lubbers, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Concentration and vertical distribution of total soil phosphorus in relation to time of abandonment of arable fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology