Concentration changes of some elements during a year cycle in lake Vechten

H. Verdouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-13
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit