Concepts of hydrochemical water quality of the Delta waters

E.K. Duursma, F. Vegter, P. Kelderman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-225
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit