Conceptualizing and quantifying body condition using structural equation modelling: A user guide

Magali Frauendorf* (Co-auteur), Andrew M. Allen, Simon Verhulst, Eelke Jongejans, Bruno J. Ens, Henk Jan van der Kolk, Hans de Kroon, Jeroen Nienhuis, Martijn van de Pol

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conceptualizing and quantifying body condition using structural equation modelling: A user guide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences