Conceptualizing functional traits and ecological characteristics of methane-oxidizing bacteria as life strategies

A. Ho, F.M. Kerckhof, C. Luke, A. Reim, S. Krause, N. Boon, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

208 Citaten (Scopus)
555 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conceptualizing functional traits and ecological characteristics of methane-oxidizing bacteria as life strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology