Concise review: the yin and yang of intestinal (cancer) stem cells and their progenitors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concise review: the yin and yang of intestinal (cancer) stem cells and their progenitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences