Concurrent human TMS-EEG-fMRI enables monitoring of oscillatory brain state-dependent gating of cortico-subcortical network activity

Judith C Peters, Joel Reithler, Tom A de Graaf, Teresa Schuhmann, Rainer Goebel, Alexander T Sack

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Concurrent human TMS-EEG-fMRI enables monitoring of oscillatory brain state-dependent gating of cortico-subcortical network activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences