Concurrent shifts in wintering distribution and phenology in migratory swans: individual and generational effects

Rascha Nuijten (Co-auteur), Kevin A. Wood, Trinus Haitjema, Eileen C. Rees, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftGlobal Change Biology
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit