Concurrent shifts in wintering distribution and phenology in migratory swans: individual and generational effects

Rascha Nuijten (Co-auteur), Kevin A. Wood, Trinus Haitjema, Eileen C. Rees, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftGlobal Change Biology
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Datasets

Concurrent shifts in wintering distribution and phenology in migratory swans

Nuijten, R. (Maker), Wood, K. (Maker), Rees, E. (Maker) & Nolet, B. A. (Maker), Dryad, 07 mei 2020

Dataset

Citeer dit