Concurrentie om vertrouwen in de pensioenmarkt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks de beroering in de wereld van pensioenfondsen en toegenomen concurrentie genieten pensioenfondsen nog veel vertrouwen bij deelnemers. Zelfs indien men de mogelijkheid zou bieden tot opting out, dan zou nog ruim 75 procent bij het huidige pensioenfonds blijven. Van onderliggende vertrouwensfactoren is de geboden stabiliteit het grootste zorgpunt voor pensioenfondsen. Concurrenten in bank- of verzekeringswezen staan vooralsnog op grote achterstand omdat deelnemers de eerlijkheid en klantgerichtheid van vooral verzekeraars, en in mindere mate van banken, betwijfelen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)102-105
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume97
Nummer van het tijdschrift4629
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit