Conducting empirical research with older migrants: Methodological and ethical issues

B. Bilecen, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummergnac036
Pagina's (van-tot)809-815
TijdschriftThe Gerontologist
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum18 mrt. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2022

Citeer dit