Conducting empirical research with older migrants: Methodological and ethical issues

B. Bilecen, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummergnac036
TijdschriftThe Gerontologist
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 18 mrt. 2022

Citeer dit