Conflicting roles of researchers in sustainability transitions: balancing action and reflection

Ellen Bulten, Laurens Hessels, Michaela Hordijk, Andrew Segrave

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftSustainability Science
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit