Confocal microscopy of Spitzenkörper dynamics during growth and differentiation of rust fungi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Confocal microscopy of Spitzenkörper dynamics during growth and differentiation of rust fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences