Confusion surrounding white rot disease of grapevines

P.W. Crous, E. Carstens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-90
  TijdschriftWineland
  Volume2000
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit