Congenitale toxoplasmose

M.A.E. Conyn-van Spaendonck, F. van Knapen, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-233
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume58
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit