Conidial heat resistance of various strains of the food spoilage fungus Paecilomyces variotii correlates with mean spore size, spore shape and size distribution

Tom van den Brule, Cheuk Lam Sherlin Lee, Jos Houbraken, Pieter Jan Haas, Han Wösten, Jan Dijksterhuis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conidial heat resistance of various strains of the food spoilage fungus Paecilomyces variotii correlates with mean spore size, spore shape and size distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences