Coniosporium epidermidis sp. nov., a new species from human skin

D.M. Li, G.S. de Hoog, D.M. Lindhardt Saunte, A.H.G. Gerrits van den Ende, X.R. Chen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Coniosporium epidermidis sp. nov., a new species from human skin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences