Connecting axons and dendrites: An oblique view

Nora Jamann, Maarten H P Kole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connecting axons and dendrites: An oblique view'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences