Connectivity and processing in the macaque cerebral cortex.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Roelfsema, P.R., Promotor
  • Knoblauch, K., Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning11 jan. 2017
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit