CONOPP - Contexts of Opportunity

M.D. Brons (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Samenvatting

Website of the project CONOPP of Prof. dr. A.C. Liefbroer, on cross-national variation in the links between childhood disadvantage, young adult demographic behaviour and later-life outcomes. CONOPP is funded under the 7th Framework Programme through an Advanced Grant of the European Research Council.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CONOPP - Contexts of Opportunity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit