Conquerors, Employers and Arbiters: States and Shifts in Labour Relations, 1500-2000, Introduction

K.M. Hofmeester, C. Moll-Murata, G.C. Kessler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-26
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume61
Nummer van het tijdschriftspecial issue 24
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Citeer dit