Consequences of plant–soil feedbacks in invasion

K.N. Suding, W.S. Harpole, A. Kulmatiski, A.S. MacDougall, T. Fukami, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

165 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)298-308
TijdschriftJournal of Ecology
Volume101
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit