Considering strengths use in organizations as a multilevel construct

Marianne van Woerkom, Maria Christina Meyers, Arnold B. Bakker, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftHuman Resource Management Review
  DOI's
  StatusGeaccepteerd/in druk - 2020

  Citeer dit