Consistent errors in first strand cDNA due to random hexamer mispriming

T.P. Van Gurp, L.M. McIntyre, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
342 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Consistent errors in first strand cDNA due to random hexamer mispriming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences