Consistent errors in first strand cDNA due to random hexamer mispriming

T.P. Van Gurp, L.M. McIntyre, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
342 Downloads (Pure)

Zoekresultaten