Consistent individual differences in the social phenotypes of wild great tits (Parus major)

A. Culina, Lucy M. Aplin (Co-auteur), Josh A. Firth, Damien R. Farine, Bernhard Voelkl, Ross A. Crates, Colin J. Garroway, C.A. Hinde, Lindall R. Kidd, Ioannis Psorakis, Nicole D. Milligan, Reinder Radersma, Brecht L. Verhelst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAnimal Behaviour
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit